Aktuelt: Flere oppdrag innen konsernetablering og omstrukturering

Publisert: 24. november 2016
EC Group bistår flere energiselskap med tilpasning til Energiloven, herunder strategiske veivalg, økonomiske analyser, verdsetting og konsernetablering. Enkelte selskap velger å omstrukturere virksomheten for å innfri nye lovkrav, mens andre velger å selge/fusjonere nettvirksomheten. 

Vi har referanser fra flere fullførte prosesser.

For tiden har vi 5 aktive prosjekt innen konsernetablering,  omstrukturering og salg av virksomhet knyttet til kravene i den nye Energiloven.

Endringene i Energiloven vedrørende selskapsmessig og funksjonelt skille mellom monopolvirksomheten og annen virksomhet skaper behov for selskapsmessige restruktureringer. I samarbeid med juridisk rådgiver omfatter vår bistand:

¤ Intern og ekstern kommunikasjonsstrategi og -plan

¤ Strategiske analyser og veivalg

* Økonomiske framtidsanalyser av de ulike forretningsområder

* Prosessgjennomgang

* Intern organisering

* Interne tjenestekjøpsavtaler

¤ Verdsetting av forretningsområder og selskap

¤ Selskapsetablering

Kontaktpersoner i EC Group: Sverre E. Løkken og Svein Sandbakken