EC Group vant anbud hos TenneT, National Grid og Statnett

Publisert: 10. mai 2016
EC Group er innstilt som leverandør av en større analyse av behovet for og virkningen av langsiktige transmisjonsrettigheter på forbindelser mellom Norge, Danmark, Tyskland, Nederland og England/Skottland.

Langsiktige transmisjonsrettigheter er rettigheter til flaskehalsinntekter mellom land eller budområder. Europeiske regler legger opp til at systemansvarlige skal pålegges å selge slike rettigheter på auksjon. Tanken er at rettighetene skal bidra til at kjøperne kan få redusert variasjonene i deres resultater (prissikring, hedging). Spørsmålet er om slike rettigheter kan virke etter hensikten mellom de nevnte landene, og om samfunnsnytten av slikt salg er større enn kostnaden og eventuelt tap for systemansvarlig. Prosjektet skal analysere dette med utgangsgpunkt i historiske priser, data fra kraftbørsene i Europa og intervjuer med aktuelle aktører. I tillegg skal det gjennomføres en rekke prinsipielle analyser. Prosjektet skal etter planen starte i juni og avsluttes innen utgangen av november i år.