Jørgen Bjørndalen

Telefon: 986 09 000
E-post: jorgen.bjorndalen@ecgroup.no

Jørgen Bjørndalen har vel 25 års erfaring som forsker og rådgiver for selskaper og myndigheter i energisektoren. Som sivil- og sosialøkonom fra Norges Handelshøyskole har han svært bred erfaring med problemstillinger som er viktige for norske energiselskaper. I de siste årene har han særlig arbeidet med strategiprosesser i små, vertikalt integrerte selskap der et av hovedspørsmålene ofte er om nettvirksomheten bør fortsette alene eller slås sammen med andre nettselskap. Parallelt med dette har Jørgen også gjennomført flere prosjekter for NVE og OED om prinsipper for tariffering i kraftnettet.

Jørgen har arbeidet med klienter over hele Europa med problemstillinger for kraftprodusenter, nettselskap og industrielle brukere av energi. Oppdragene omfatter blant annet markeds- og prisanalyser, risikoanalyse og -styring, verdsetting, konsesjonsprosesser, markedsdesign, markedsregulering og konkurranseanalyse, energipolitikk, håndtering av knapphet i kraftmarkedet (rasjonering), energieffektivisering, monopolregulering, og etablering og regulering av mellomlandsforbindelser.

Strukturendringer og strategiprosesser Energimarked og nettregulering