Jørn Bugge

Telefon: 907 28 011
E-post: jorn.bugge@ecgroup.no

Jørn er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo (Cand.oecon). Han har de siste sytten årene arbeidet som rådgiver, hovedsakelig for norske energiselskap.

Jørn har gjennom sin arbeidserfaring oppnådd en inngående kunnskap om NVEs reguleringsregime for nettselskap, og har lang erfaring med økonomiske analyser, konsekvensanalyser og verdivurderinger av norske energiselskap.

Med bakgrunn i denne kompetansen, har Jørn deltatt med underliggende beregninger i flere prosesser knyttet til strukturendringer i bransjen samt prosesser i forbindelse med intern effektivisering.

Videre blir Jørn ofte brukt som foredragsholder på kurs og konferanser samt i styre og ledelse hos energiselskap.

Referanser

Strukturendringsprosesser

Strategiprosjekter

Verdsettinger

Økonomiske konsekvens- og fremtidsanalyser