Tjenester: Energimarked

Markedsdesign

Elektrisk energi kan ikke lagres i store kvantum. Strøm er følgelig en ferskvare i den forstand at det til enhver tid må mates inn og tas ut en like store menge elektrisitet fra overføringsnettet.
Spotmarkedet for kraft fungerer som en felles nordisk børs (Nord Pool), der bud for kjøp og salg i engrosmarkedet klareres for hver time gjennom hele døgnet.
Omsatt kvantum i engrosmarkedet for en gitt time kan til tider avvike svært mye fra faktisk omsetting i sluttbrukermarkedet på leveringstidspunktet, og det kreves derfor spesielt tilpassede markedsmekanismer jo nærmere man kommer leveringstidspunkt.

EC Group har inngående kjennskap til hvordan markedet for elektrisk energi fungerer, og bistår jevnlig aktørene i kraftbransjen i å evaluere og videreutvikle ulike aspekter ved utformingen av kraftmarkedet i Norge, Norden og Europa.

Kontaktperson: Jørgen Bjørndalen

Kraftproduksjon

Vannmengden en produsent har stående i sitt magasin har en alternativverdi knyttet til den prisen som kan oppnås ved å heller produsere på et senere tidspunkt. Utfordringen for en kraftprodusent består derfor i stor grad i finne optimale strategier for produksjonen.

EC Group har kompetanse og erfaring med å bistå produsenter med utarbeidelse av prinsipper for optimal kraftproduksjon, samt klargjøring av betydningen av prissikringsavtaler (risiko) og skatteregler (grunnrentebeskatning) for konkrete produksjonsstrategier.

Kontaktperson: Jørgen Bjørndalen