Referanser: Informasjon og kommunikasjonsrådgivning

Våre rådgivere har lang erfaring med informasjons- og kommunikasjonsarbeid. Vi har bistått en rekke av våre kunder med tilpasning av intern og ekstern kommunikasjon i forbindelse med strukturendringer, salg av virksomhet og strategiprosesser. Se under for omtale av noen referanseprosjekter. 

Strategirevisjon for mellomstort energiselskap (pågår)

Salg av nettselskap (pågår)

Salg av bredbånd/fibernettselskap - Selbu Energiverk

Salg av sentralnettanlegg til Statnett - Odda Energi

Fremtidig veivalg og salg – Selbu Energiverk

Fremtidig veivalg og konsernetablering – Hurum Energiverk

Konsernetablering – Trollfjord Kraft

Salg av nettvirksomhet – Rødøy-Lurøy Kraftverk

Salg av Lofotringen til Statnett – Lofotkraft og Trollfjord Kraft

Salg av Elverum Nett AS og Elverum Fjernvarme AS – Elverum Energi

Kjøp av Vrangfoss kraftverk – Midt-Telemark Kraft og kommunene Bø, Sauherad og Nome

Kjøp av nettanleggene i Aktieselskabet Tyssefaldene – Odda Energi