Økonomiske analyser for helintegrert energiselskap

EC Group utfører økonomiske analyser for et energiselskap som arbeider med å finne sin løsning for å tilfredsstille de nye kravene i Energiloven.

I den forbindelse gjennomfører vi en analyse av nettvirksomhetens fremtidige økonomiske utvikling.

Kontaktpersoner i EC Group: Svein Sandbakken  

Prosjekt pågår. Oppdragsgiver konfidensiell.


Fagområder: 
   Økonomiske konsekvens- og fremtidsanalyser