Referanser: Strukturendringer

EC Group har vært engasjert som rådgiver i en rekke store transaksjoner og strukturendringsprosesser innen norsk elforsyning. Se under for omtale av noen referanseprosjekter. 

Verdsetting og konsernetablering for helintegrert energiselskap (pågår)

Salg av nettselskap (pågår)

Salg av bredbånd/fibernettselskap - Selbu Energiverk

Salg av sentralnettanlegg til Statnett - Odda Energi

Fremtidig veivalg og salg – Selbu Energiverk

Fremtidig veivalg og konsernetablering – Hurum Energiverk

Konsernetablering – Trollfjord Kraft

Salg av nettvirksomhet – Rødøy-Lurøy Kraftverk

Salg av Lofotringen til Statnett – Lofotkraft og Trollfjord Kraft

Salg av Elverum Nett AS og Elverum Fjernvarme AS – Elverum Energi

Kjøp av Vrangfoss kraftverk – Midt-Telemark Kraft og kommunene Bø, Sauherad og Nome

Kjøp av nettanleggene i Aktieselskabet Tyssefaldene – Odda Energi

Etablering av felles nettselskap (1.fase - Strategisk) – Oppdragsgiver konfidensiell