Referanser: Utelandsforbindelser

EC Group har vært involvert i en rekke prosjekter knyttet til etablering av kabelforbindelser for overføring av kraft mellom det norske og andre europeiske kraftmarkeder. Vi har bistått investorer/prosjekteiere både med partnersøk og utarbeidelse av inntekts-/lønnsomhetsanalyser. Vi har også deltatt i kvalitetskontroll av konsesjonssøknader samt rådgivning i forbindelse med konsesjonsprosessene. Se under for omtale av noen referanseprosjekter. 

Lønnsomhetsanalyse Skagerak 4 – Energi Norge

Lønnsomhetsanalyse NorGer – Agder Energi

Lønnsomhetsanalyse og partnersøk North Connect – Agder Energi og partnere