Lønnsomhetsanalyse NorGer – for Agder Energi

I årene fra 2005 til 2009 leverte EC Group lønnsomhetsanalyser og andre analyser til Agder Energi i forbindelse med prosjektet NorGer. NorGer var en planlagt kabelforbindelse mellom det norske og det tyske markedet for kraft. Prosjektet NorGer ble etter hvert overtatt av Statnett og tatt inn prosjektet som nå går under navnet NordLink. Det ble tatt investeringsbeslutning på prosjektet i 2015, og forbindelsen på 1400 MW forventes å settes i kommersiell drift i løpet av 2020.


Kontaktperson i EC Group: Jørgen Bjørndalen

Kontaktperson hos oppdragsgiver: Edvard Lauen (tlf. 905 80 707)


Fagområder: 
   Utenlandsforbindelser