Lønnsomhetsanalyse og partnersøk North Connect
- Agder Energi og partnere

I 2008-2010 gjennomførte EC Group partnersøk i Storbritannia og leverte lønnsomhetsberegninger for den planlagte kabelforbindelsen North Connect mellom det norske og det britiske kraftmarkedet. Vi bidro også med analyse av ulike ilandføringspunkter i Norge, England og Skottland. Kabelforbindelsen er planlagt med en kapasitet på 1400 MW og fikk i august 2015 tillatelse til å etablere nødvendige landanlegg for tilknytning på skotsk side. På norsk side er prosjektet hemmet av at Stortinget har satt som krav at Statnett minst skal ha bestemmende innflytelse i foretak som eier utenlandsforbindelser.


Kontaktperson i EC Group: Jørgen Bjørndalen

Kontaktperson hos oppdragsgiver: Tommy Løvstad (Xrgia AS) (tlf. 971 77 845)


Fagområder: 
   Utenlandsforbindelser