Lønnsomhetsanalyse Skagerak 4
- Energi Norge

EC Group bistod i 2007 Energi Norge med lønnsomhetsanalyser av den planlagte Skagerak 4 – forbindelsen mellom det norske og danske kraftmarkedet. Skagerak 4 er den fjerde kabelen som er bygget mellom de to landene, og har en kapasitet på 700 MW. Forbindelsen ble satt i drift i desember 2014.


Kontaktperson i EC Group: Jørgen Bjørndalen

Kontaktperson hos oppdragsgiver: Hans Olav Ween (tlf. 909 84 381)


Fagområder: 
   Utenlandsforbindelser