FTRs in the Nordic Market
- NVE

Nye EU-regler legger opp til at NVE (og tilsvarende i andre land) pålegges å stille krav om at Statnett (og andre TSOer) selger langsiktige transmisjonsrettigheter mellom budområder. I praksis vil det være snakk om finansielle kontrakter, såkalte FTR. NVE ønsket en analyse av om et slikt krav er egnet til å nå et overordnet mål om effektive markeder i alle budområder og hvilke kostnader et slikt krav kan ha. Sammen med fem internasjonalt anerkjente professorer i finansteori laget vi en analyse som konkluderte med at et slikt krav ikke er hensiktsmessig og etter alt å dømme koster mer enn det smaker. Kontaktperson i EC Group: Jørgen Bjørndalen

Kontaktperson NVE: Cathrine Holtedahl


Fagområder: 
   Utredninger knyttet til energimarked og nettregulering