Verdsetting og konsernetablering for helintegrert energiselskap (pågår)

EC Group er engasjert av et helintegrert energiselskap som skal gjennomgå omstrukturering (konsernetablering) for å innfri kravene i Energiloven.

I forbindelse med prosjektet foretar vi også verdsetting av selskapets ulike virksomheter.

Kontaktpersoner i EC Group: Sverre E. Løkken og Helge Schroeder
Prosjekt pågår. Oppdragsgiver konfidensiell.


Fagområder: 
   Verdsetting
   Strukturendringer