EC Group har bistått Odda Energi med salg av sentralnettsanlegg til Statnett

Publisert: 20. desember 2016

Implementering av 3. Elmarkedspakke innebærer at alt transmisjonsnett skal eies av systemoperatør (Statnett).

Alle andre nettselskap som eier transmisjonsnett (sentralnettsanlegg) må derfor selge disse anleggene til Statnett.

EC Group har bistått Odda Energi i forbindelse med salget av deres sentralnettsanlegg. Bistanden er knyttet til økonomiske konsekvensanalyser for selger, avtaler og forhandlinger med Statnett.

Kontaktpersoner i EC Group: Sverre E. Løkken og Svein Sandbakken  

Kontaktperson hos oppdragsgiver: Per Bjarne Mosdal (Adm. Dir)