Moderate konsekvenser av fusjon mellom Askøy, Energi 1 Follo Røyken og Fredrikstad Energinett

Publisert: 10. mai 2016

Askøy Energi er i dag referanseselskap for mange selskap i DEA-beregningene for distribusjonsnett. Ved en fusjon mellom Askøy Energi, Energi 1 Follo Røyken og Fredrikstad Energinett vil Askøy Energi opphøre som referanseselskap. Dette vil påvirke effektiviteten både for enkeltselskap og bransjen. EC Group har gjennomført analyser som viser at konsekvensene for beregnet effektivitet og inntektsramme vil være moderate.

Dersom en fusjon mellom Askøy Energi, Energi 1 Follo Røyken og Fredrikstad Energinett hadde vært gjennomført i 2014, ville denne ha påvirket selskapenes effektivitet og inntektsramme som vist i sammenstillingen under

  • DEA-effektivitet 0,0  til  +7,0 prosentpoeng 
  • Målt effektivitet (DEA-effektivitet + Rammevikårskorrigering) -0,6 til  +10.9 prosentpoeng  
  • Kalibrert effektivitet (grunnlag for kostnadsnorm) -6,7  til  +  5,5 prosentpoeng  
  • Inntektsramme 2016 -3,5%  til  +2,2 %


Spesialutgave av analysebulletin

Selskap som abonnerer på EC Groups Analysebulletin vil tidlig i neste uke få en ekstrautgave av Analysebulletinen.
Denne ekstrautgaven viser endringer i effektivitet og inntektsramme som følge av fusjonen mellom Askøy Energi, Energi 1 Follo Røyken og Fredrikstad Energinett.

I ekstrautgaven vil også endringer i effektivitet og inntektsramme som følge av andre endringer/bortfall av referanseselskap bli analysert.

 
Kontaktpersoner i EC Group: Svein Sandbakken