Helge Schroeder

Telefon: 928 64 327
E-post: helge.schroeder@ecgroup.no

Helge er sivilingeniør fra NTNU innen industriell økonomi og teknologi-ledelse. Han har 8 års erfaring innen økonomi og analyse i energibransjen. Han har blant annet hatt stillinger i produksjonsplanlegging, investeringer i fornybar produksjon og teknologiselskaper, inntektsrammeberegninger, tariffering og rammebetingelser for nettselskap.

Som rådgiver i EC Group arbeider Helge med finansiell analyse, modellering, verdsetting og strukturendringer. Han holder kurs og styreseminarer om økonomisk regulering av nettselskap. Helge utfører i tillegg enkel og direkte bistand til økonomimedarbeidere som har behov for støtte.

Referanser

Modellering
  • Langtidsprognosemodeller og verdsetting for flere energiselskap med virksomheter innen kraftproduksjon, kraftomsetning, bredbånd, entreprenørtjenester, eiendom og nett
  • Budsjett og likviditetsmodell for energiselskap med flere datterselskaper og ulike virksomhetsområder
  • Vurdering av reguleringsmodell for den svenske elforsyningen

Økonomiske konsekvens- og fremtidsanalyser

  • Fremtidig veivalg og konsernetablering - Hurum Energiverk
  • Utredning av konsekvenser som følge av endringer i energiloven (Prop. 35 L) om selskapsmessig og funksjonelt skille for flere små og mellomstore vertikalintegrerte energiselskap
  • Fremtidig utvikling i nettleie og anbefalt tariffstruktur for flere nettselskap
  • Lønnsomhetsvurdering knyttet til kjøp av anlegg fra Statnett (bedriftsøkonomi og nettleievirkninger)
  • Økonomiske konsekvenser knyttet til salg av anlegg til Statnett
  • Økonomisk analyse - Ymber
  • Langtidsprognose - Repvåg Kraftlag

Strukturendringsprosesser