Tjenester: Asset management

Nettselskapene står overfor store reinvesteringer i årene fremover. For å sikre at reinvesteringene skjer til rett tid, og på rett grunnlag, er det viktig for selskapene å etablere en oversikt over reinvesteringsbehovet samt beslutningskriterier for reinvesteringer i anlegg.

For å kunne kartlegge reinvesteringsbehovet er det først og fremst nødvendig å få en oversikt over eksisterende anlegg (type nettanlegg, alder, teknisk levetid etc.). Desto mer detaljerte dataene er, desto større fleksibilitet har man i utforming av reinvesteringsplan.

Før reinvesteringsplanen kan utarbeides må det også tas stilling til en rekke strategiske spørsmål. Et eksempel på et slikt valg er aktiveringsgrad. Det må også tas stilling til ønsket risikonivå. Tar nettselskapet sjansen på å kjøre anleggene helt ned, eller vil det ha en viss margin (havaribasert eller tilstandsbasert vedlikehold).

Utarbeidelse av en reinvesteringsplan vil være viktig blant annet i forbindelse med langtidsbudsjett og likviditetsplanlegging, og EC Group har solid erfaring i å bistå selskaper i denne prosessen.

Kontaktperson Svein Sandbakken