Tjenester: Effektivitetsberegninger/-analyser

Vi har etablert egen DEA-modell for beregning av nettselskapenes effektivitet. Modellen har full fleksibilitet både hva gjelder den prinsipielle oppbyggingen av DEA-beregningen (modellorientering, skalaeffekt og lignende), og i forhold til spesifisering av produktaspekter (definering av nettselskapenes oppgave) og innsatsfaktorer (kostnader). Modellen muliggjør dermed beregninger av selskapenes effektivitet ut fra ulike forutsetninger, og gir muligheter til beregninger av sammenheng mellom effektivitet og produktaspekter/innsatsfaktorer.

EC Groups rådgivere har både teoretisk og praktisk kompetanse og forståelse av hvordan et selskaps effektivitet beregnes med DEA-analyse. Basert på vår kompetanse, kan vi gjennom analyser av et selskaps effektivitet, gi nettselskapet inngående kunnskap om, og forståelse av hvordan selskapets egen effektivitet påvirkes av endringer i modellspesifisering, produktaspekter og innsatsfaktorer.

Kontaktperson: Svein Sandbakken