Tjenester: Forbedringsprosesser

EC Group har inngående kjennskap til kraftbransjen og omfattende erfaring med forbedringsprosesser. Dette gjør oss til en god samarbeidspartner for norske energibedrifter som ønsker å identifisere og realisere muligheter for forbedring og effektivisering. Sentrale stikkord for slike prosesser er kostnadseffektiv drift, god ressursutnyttelse og riktig kompetanse.

EC Group har beregningsverktøy og databaser som muliggjør relevante sammenligninger (Benchmark) med andre selskaper vedrørende utvikling av sentrale kostnads- og inntektsparametre.

Vår styrke ligger videre i å gjennomføre forbedringsprosesser som støtter opp om bedriftens overordnede strategi og langsiktige mål, samtidig som at eierskap til prosessen sikres ved en god dialog og aktiv involvering av selskapets medarbeidere.

Kontaktperson: Svein Sandbakken