Etablering av felles nettselskap (2.fase -Økonomisk)

EC Group har levert rådgivning i forbindelse med etablering av felles nettselskap for fire vertikalt integrerte energiverk. Selskapene har valget mellom å drive separat (tilpasse seg forslaget om selskapsmessig og funksjonelt skille) eller etablere et nettselskap i fellesskap hvor ingen av partene er kontrollerende eier.

Første fase omhandlet nødvendige omstillinger, omstillingskostnader, dagens nettleie og mulige fusjonsgevinster.

I andre fase av prosjektet skal det gjennomføres øknomiske analyser for selskapene separat og som samlet nettselskap med vekt på:
  •    ¤ Utvikling i effektivitet
  •    ¤ Utvikling i driftsresultat
  •    ¤ Utvikling i inntektsramme og andre konsekvenser for kundene
  •    ¤ Eiermessige konsekvenser


Kontaktperson i EC Group: Sverre E. Løkken 

Oppdragsgiver konfidensiell


Fagområder: 
   Økonomiske konsekvens- og fremtidsanalyser