Langtidsprognose for Repvåg Kraftlag

Repvåg Kraftlag henvendte seg til EC Group for bistand til å analysere den fremtidige øknomiske utviklingen for selskapet. Kraftlaget forventet betydelige investeringer i nett og rehabilitering av kraftverk i løpet av de neste år. I tillegg ønsket man å undersøke mulighetene for å bidra med kapital til bygging av ny vind- og vannkraft.

EC Group etablerte en langtidsprognose for selskapet, som omfattet driftsregnskap for alle virksomhetsområder og resultat og balanse for mor- og datterselskap. 


Kontaktperson EC Group: Helge Schroeder

Kontaktperson hos oppdragsgiver: Oddbjørn Samuelsen, adm.dir. (tlf. 416 26 448)


Fagområder: 
   Økonomiske konsekvens- og fremtidsanalyser