Fremtidig veivalg og konsernetablering
- Hurum Energiverk

EC Group har vært engasjert for å utrede ulike strategiske veivalg og beslutningsunderlag for Hurum Energiverk i forbindelse med forslaget om selskapsmessig og funksjonelt skille. Våre bidrag omfattet økonomiske fremtidsanalyser med konsekvensanalyser, prosesskartlegging, organisering, intern og ekstern kommunikasjonsstrategi mv.


Kontaktpersoner i EC Group: Lise Eriksen og Sverre E. Løkken

Kontaktperson hos oppdragsgiver: Margrethe Folkestad, daglig leder Hurum Energiverk (905 89 275)


Fagområder:
   Strategi
   Strukturendringer
   Verdsetting
   Økonomiske konsekvens- og fremtidsanalyser
   Informasjon og kommunikasjonsrådgivning