Etablering av felles nettselskap (1.fase - strategisk)

EC Group har levert rådgivning i forbindelse med etablering av et felles nettselskap for fire vertikalt integrerte energiverk. Selskapene har valget mellom å drive videre separat (tilpasse seg forslag om selskapsmessig og funksjonelt skille) eller å etablere et nettselskap i fellesskap hvor ingen av partene er kontrollerende eier. 

Første fase omhandlet:
  • - Nødvendige omstillinger (enten separat eller i felles nettselskap)
  • - Omstillingskostnader (enten separat eller i felles nettselskap)
  • - Konsekvenser for nettleie
  • - Mulige fusjonsgevinster
  •  
I andre fase av prosjektet skal det gjennomføres økonomiske analyser for ås e på utviklingen i effektivitet, kundemessige og eiermessige konsekvenser.


Kontaktpersoner i EC Group: Sverre E. Løkken

Oppdragsgiver konfidensiell


Fagområder: 
   Strukturendringer
   Økonomiske konsekvens- og fremtidsanalyser