Konserndannelse i et større vertikalt integrert energiselskap (pågår)

For tiden er EC Group engasjert av et mellomstort integrert energiselskap for å fasilitere/gjennomføre en konserndannelse.

Vårt team ledes av Sverre E. Løkken, med bistand fra Lise Eriksen og Svein Sandbakken.

 

Kontaktperson i EC Group: Sverre E. Løkken 

Kontaktpersoner hos oppdragsgiver: konfidensiell 

Fagområder: 
   Strukturendringer
   Informasjon og kommunikasjonsrådgivning