EC Group har bistått Selbu Energiverk med salg av nettvirksomhet

Publisert: 10. januar 2017
Etter en utredning av strategiske veivalg vedtok eier av Selbu Energiverk (SEV) å selge nettvirksomheten og kraftomsetningsvirksomheten til TrønderEnergi. EC Group har vært rådgiver både i utredningen, forhandlinger og gjennomføring av transaksjonen. 

Sentralt i prosessen har vært hensynet både til de ansatte, lokalsamfunnet og den fremtidige økonomien i energiverket.
På bakgrunn av en grundig utredning av strategiske veivalg for energiverket, ble det besluttet å undersøke hvilke betingelser man kunne oppnå ved et salg. Det ble lagt vekt på lokale arbeidsplasser, beredskap, fremtidig nettleie og økonomiske betingelser.

Generalforsamlingen i SEV besluttet den 5.12.16 å overdra nett- og kraftomsetningsvirksomheten til TrønderEnergi. 
TrønderEnergi overtar driften av SEVs nett- og kraftomsetningsvirksomhet fra 1. januar 2017. SEVs kraftproduksjonsvirksomhet skal fortsatt drives av SEV og eies av Selbu kommune.

Rådgivere fra EC Group har jobbet som deltakere i prosjektgruppa og fasilitert fremdriften i prosessen. Vi etablerte en langsiktig konsernmodell for SEV som dannet grunnlag for den økonomiske vurderingen i beslutningsunderlaget. Det ble gjennomført intervjurunder med de ansatte for å kartlegge dagens prosesser og fremtidige utfordringer.

EC Group har også bistått i forbindelse med salgsprosess, etablering av datarom for selskapsgjennomgang og sluttforhandlinger med interessenter.

Kontaktpersoner i EC Group: Sverre E. Løkken

Kontaktpersoner hos oppdragsgiver: 
   Per Otnes – daglig leder Selbu Energiverk (970 56 678)
   Jon Bakken – styreleder Selbu Energiverk (909 78 355)
   Ole Morten Balstad – ordfører Selbu kommune (995 27 020)