Strategirevisjon for mellomstort energiselskap (pågår)

EC Group er for tiden engasjert av et mellomstort helintegrert energiselskap som gjennomfører en strategirevisjon med tanke på:

- Kravene i den nye Energiloven
- Nye forskriftskrav og markedsmessige utfordringer
- Endrede behov og krav fra kundene
- Ny konsernmodell - eierstyring og selskapsledelse
- Økonomiske analyser av alle virksomhetsområder og selskap i planlagt konsernstruktur 

EC Group har også utarbeidet kommunikasjonsstrategi og støtter selskapets ledelse med kommunikasjonsarbeidet i forbindelse med dette omfattende prosjektet.


Kontaktpersoner i EC Group: Sverre E. Løkken og Svein Sandbakken
Prosjekt pågår. Oppdragsgiver konfidensiell.


Fagområder: 
   Strategi
   Informasjon og kommunikasjonsrådgivning
   Økonomiske analyser