Referanser: Økonomiske konsekvens- og fremtidsanalyser

Vi bistår våre kunder med et vidt spekter av økonomiske analyser, eksempelvis økonomiske fremtidsanalyser bruk som underlag ved strategiprosesser, verdsettelser ved salg av nettanlegg eller deler av selskap, og som underlag ved fusjoner. Se under for omtale av noen referanseprosjekter.

Rådgiver i forhandlinger om oppkjøp/fusjon (pågår)

Strategirevisjon for mellomstort energiselskap (pågår)

Analyser for gruppe av mindre energiverk (pågår)

Økonomiske analyser – A/S Eidefoss

Fremtidig veivalg og salg av nett- og kraftomsetningsvirksomhet – Selbu Energiverk

Fremtidig veivalg og konsernetablering – Hurum Energiverk

Konsekvensanalyse ved kjøp av nettanlegg – Eidefoss

Etablering av felles nettselskap (1.fase - Strategisk) – Oppdragsgiver konfidensiell

Etablering av felles nettselskap (2.fase - Økonomisk) – Oppdragsgiver konfidensiell

Økonomisk analyse for Trollfjord Kraft

Økonomisk analyse for Elverum Energi

Økonomiske konsekvenser av fusjon – Haugaland Kraft

Økonomiske konsekvenser av fusjoner – Lofotkraft

Salg av sentralnettanlegg til Statnett – Odda Energi

Konsekvensanalyser ved salg av sentralnettanlegg – SKL Nett

Økonomiske analyser for Varanger Kraftnett