Analyser for gruppe av mindre everk - pågår

EC Group er for tiden engasjert av en gruppe mindre energiselskap som planlegger å fusjonere sine nettvirksomheter i et felles nettselskap hvor ingen av eierne har majoritet.

Dette er en spennende løsning for å innfri kravene i energiloven som er svært aktuell for energiselskap hvor det blir kostnadskrevende i forhold til virksomhetens størrelse å innføre en konsernmodell.

EC Group beregner synergier, økonomiske konsekvenser for selskapene og deres kunder (nettleie).


Kontaktpersoner i EC Group: Sverre E. Løkken

Prosjekt pågår. Oppdragsgiver konfidensiell.


Fagområder: 
   Økonomiske konsekvens- og fremtidsanalyser