Kunder

Våre kunder er energiselskaper, energimyndigheter og bransjeorganisasjoner.

Hovedtyngden av vår prosjektportefølje omhandler nettvirksomhet. Vi utfører dessuten en rekke større og mindre prosjekt knyttet til energiselskapenes øvrige virksomheter, samt på konsernnivå.

Se våre referanser for noen eksempler på prosjekter vi har gjennomført.