EC Group var ansvarlig forhandlingsleder ved salg av aksjer i Elverum Nett AS og Elverum Fjernvarme AS

Publisert: 24. mars 2016

EC Group ansvarlig forhandlingsleder og prosjektkoordinator i forbindelse  med salg av aksjer i Elverum Nett AS og Elverum Fjernvarme AS

EC Group hadde rollen som prosjektkoordinator, administrator og strategisk forhandlingsleder i forbindelse med salg av 51 % av aksjene i Elverum Nett AS og Elverum Fjernvarme AS. EC Group bistod også i forbindelse med verdsetting av virksomhetene. Høsten 2012 var også EC Group rådgiver i forbindelse med revisjon av selskapets strategi.

Kontaktperson i EC Group: Sverre E. Løkken 

Kontaktperson hos oppdragsgiver: Paul Arne Galåen (917 46 042)