Tjenester: Lønnsomhets- og investeringsanalyser

Kjøp av nettanlegg og større investeringer i nettet påvirker nettselskapenes økonomiske situasjon, gjennom endring i både oppgaver og kostnader. Hvilken innvirkning slike investeringer har for økonomien i selskapene fremover avhenger selvfølgelig av interne forhold, men også i stor grad av eksterne forhold som selskapene selv ikke rår over (reguleringsregime, kraftpriser, pris- og lønnsvekst etc.). I forbindelse med kjøp av nettanlegg eller større investeringer i nettet er det derfor viktig å forstå hvordan investeringen påvirker den økonomiske situasjonen i selskapet. Slike analyser analyserer lønnsomheten av investeringen, og være en del av beslutningsgrunnlaget for prosessen.

EC Group har lang erfaring med lønnsomhetsanalyser av investeringer i nettet. Vår inngående kjennskap til eksterne rammebetingelser (regulering, skatt, kraftpris etc.), kombinert med selskapenes detaljkunnskap om egen aktivitet, bidrar til at lønnsomheten av ulike investeringsaktiviteter kan anslås mest mulig korrekt.

Kontaktperson: Lise Eriksen