Referanser: Myndighetskontakt og PR-virksomhet

Myndighetskontakt drevet på den rette måten, basert på nøyaktig, saklig informasjon og utført etter aksepterte spilleregler, er meget viktig og kan ha stor betydning i beslutningsprosessen. Våre rådgivere har lang erfaring med kommunikasjonsvirksomhet rettet mot de folkevalgte på Stortinget, i regjeringen, departementene (forvaltningen) og partiorganisasjonene, og har et betydelig nettverk innen statsforvaltningen, de folkevalgte på Stortinget, politiske rådgivere, lokale og regionale politikere mv. Se nedenfor for omtale av referanseprosjekter der vi bistår våre kunder med nødvendig myndighetskontakt i forbindelse med prosesser som krever politiske beslutninger.
 
"Innlemmelse av Lofotringen" i Sentralnettet – Lofotkraft og Trollfjord Kraft

Tilskudd til utjevning av overføringstariffer