Referanser: Informasjon og kommunikasjonsrådgivning

Våre rådgivere har lang erfaring med informasjons- og kommunikasjonsarbeid. Vi har bistått en rekke av våre kunder med tilpasning av intern og ekstern kommunikasjon i forbindelse med strukturendringer, salg av virksomhet og strategiprosesser. Se under for omtale av noen referanseprosjekter. 

Konsernetablering – AS Eidefoss 

Konsernetablering – Sandøy Energi AS

Rådgiver i forhandlinger om oppkjøp/fusjon (pågår)

Strategirevisjon for AS Eidefoss 

Salg av Gauldal Nett AS – Gauldal Energi

Salg av bredbånd/fibernettselskap – Selbu Energiverk

Fremtidig veivalg og salg av nett- og kraftomsetningsvirksomhet – Selbu Energiverk

Salg av Elverum Nett AS og Elverum Fjernvarme AS – Elverum Energi

Fremtidig veivalg og konsernetablering – Hurum Energiverk

Konsernetablering – Trollfjord Kraft

Salg av nettvirksomhet – Rødøy-Lurøy Kraftverk

Salg av Lofotringen til Statnett – Lofotkraft og Trollfjord Kraft

Salg av sentralnettanlegg til Statnett – Odda Energi

Kjøp av Vrangfoss kraftverk – Midt-Telemark Kraft og kommunene Bø, Sauherad og Nome

Kjøp av nettanleggene i Aktieselskabet Tyssefaldene – Odda Energi