Konsernetablering - AS Eidefoss

EC Group har vært utførende rådgiver i konserndannelsen i AS Eidefoss. Vi har stått for utførende rådgivning, prosjektledelse, fasilitering, dokumentasjon, verdsetting av alle virksomhetsområder, samt åpningsbalanser.

Vårt team har vært ledet av Sverre E. Løkken, med bistand fra Lise Eriksen

Kontaktperson i EC Group: Sverre E. Løkken

 

Kontaktperson hos oppdragsgiver:

Hans Ivar Kolden - adm dir AS Eidefoss (tlf. 957 58 678)

Knut Skamsar – økonomisjef AS Eidefoss (tlf. 940 55 594)