Referanser: Strukturendringer

EC Group har vært engasjert som rådgiver i en rekke store transaksjoner og strukturendringsprosesser innen norsk elforsyning. Se under for omtale av noen referanseprosjekter. 

Strategisk og administrativ rådgiver for Trollfjord AS og Andøy Energi AS i forbindelse med etablering av et eiermessig samarbeid med Nordkraft AS

Salg av 50,1% av aksjene i Oppdal Everk AS til TrønderEnergi Nett AS 

Konsernetablering – AS Eidefoss 

Konsernetablering – Sandøy Energi AS 

Rådgiver i forhandlinger om oppkjøp/fusjon (pågår)

Konsernetablering – Røros E-verk

Salg av Gauldal Nett AS – Gauldal Energi

Salg av bredbånd/fibernettselskap – Selbu Energiverk

Fremtidig veivalg og salg av nett- og kraftomsetningsvirksomhet – Selbu Energiverk

Salg av Elverum Nett AS og Elverum Fjernvarme AS – Elverum Energi

Fremtidig veivalg og konsernetablering – Hurum Energiverk

Konsernetablering – Trollfjord Kraft

Salg av nettvirksomhet – Rødøy-Lurøy Kraftverk

Salg av Lofotringen til Statnett – Lofotkraft og Trollfjord Kraft

Kjøp av Vrangfoss kraftverk – Midt-Telemark Kraft og kommunene Bø, Sauherad og Nome

Salg av sentralnettanlegg til Statnett – Odda Energi

Kjøp av nettanleggene i Aktieselskabet Tyssefaldene – Odda Energi