Salg av Elverum Nett AS og Elverum Fjernvarme AS
- Elverum Energi

EC Group hadde rollen som prosjektkoordinator, administrator og strategisk forhandlingsleder i forbindelse med salg av 51 % av aksjene i Elverum Nett AS og Elverum Fjernvarme AS. EC Group bistod også  i forbindelse med  verdsetting av virksomhetene. Høsten 2012 var også EC Group rådgiver i forbindelse med revisjon av selskapets strategi.


Kontaktpersoner i EC Group: Sverre E. Løkken

Kontaktperson hos oppdragsgiver: Paul Arne Galåen (917 46 042)


Fagområder: 
   Strukturendringer
   Verdsetting
   Informasjon og kommunikasjonsrådgivning