Tjenester: Myndighetskontakt

Myndighetskontakt handler om systematisk og målrettet informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet rettet mot offentlige og politiske myndigheter, representanter på Stortinget, politiske rådgivere og sentrale personer i statsapparatet. Hensikten med aktiv myndighetskontakt er å informere, kommunisere og påvirke beslutningstagerne.

Målrettet og systematisk informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet i den hensikt å påvirke egne rammebetingelser, er i dagens moderne demokrati en selvfølge. Mange politiske beslutninger fattes uten et tilstrekkelig informasjonsgrunnlag. Det å utarbeide et komplett saksgrunnlag og kunne kommunisere det på en oversiktlig og forståelig måte overfor beslutningstagerne, er derfor særdeles viktig.

Myndighetskontakt drevet på den rette måten, basert på nøyaktig, saklig informasjon og utført etter aksepterte spilleregler, er meget viktig og kan ha stor betydning i beslutningsprosessen.

Våre rådgivere har lang erfaring med kommunikasjonsvirksomhet rettet mot de folkevalgte på Stortinget, i regjeringen, departementene (forvaltningen) og partiorganisasjonene. Våre rådgivere har et betydelig nettverk innen statsforvaltningen, de folkevalgte på Stortinget, politiske rådgivere, lokale og regionale politikere mv. Våre rådgivere har også god kjennskap til Stortingets, regjeringens, departementenes og de offentlige etaters arbeidsmåte, rutiner og politiske prosesser.

Se her for en omtale av våre referanseprosjekter.

Kontaktperson: Sverre E. Løkken