Tjenester: Strukturendringer

Kraftbransjen har de siste 10-15 årene gjennomgått store forandringer på struktursiden. Spesielt i Sør-Norge er det blitt etablert større regionale enheter, og det forventes at denne utviklingen vil fortsette.

Trange kommunebudsjetter, vurdering av risiko ved engasjement i kraftsektoren, stordriftsfordeler innen sluttbrukeromsetning og nettvirksomhet, og den økonomiske reguleringen av nettvirksomheten, er drivkrefter til strukturendringer. For mange eiere er likevel lokalt eierskap, leveringssikkerhet og lokale arbeidsplasser vel så viktig som realisering av bedriftsøkonomiske verdier.

Endringene i energiloven (2018) om selskapsmessig skille mellom nettvirksomheten (monopol) og konkurranseutsatt virksomheter har gitt ytterligere drivkrefter for strukturendringer. Forskriftsendringer, som for eksempel i kontrollforskriften og avregningsforskriftene, har også bidratt i så måte.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED) har gitt uttrykk for at de ønsker færre større enheter innen nettvirksomheten. NVE har dessuten signalisert at de vil benytte den økonomiske reguleringen for å stimulere til strukturendringer.

I strukturendringsprosesser arbeider EC Group tett med oppdragsgiver og anerkjente advokatmiljøer for å organisere og fasilitere prosessene. Prosjektene innebærer gjerne både informasjon og kommunikasjonsarbeidøkonomiske analyser og verdsettinger før strukturendring gjennomføres.

Vi har deltatt både i prosesser som har ledet til salg/fusjon og omorganisering til konsern tilpasset den nye energiloven. Se oversikten over våre referanseprosjekt innen strukturendringer

Kontaktperson: Sverre E. Løkken