EC Group ansvarlig for prosessen rundt kjøpet av Vrangfoss kraftverk og etablering av Norsjøkraft AS

Publisert: 2. januar 2016
EC Group administrerte prosessen rundt kjøpet av Vrangfoss kraftverk og etablering av Nordsjøkraft AS i samarbeid med selger av kraftverket. 

EC Group administrerte prosessen rundt kjøpet av Vrangfoss kraftverk og etablering av Nordsjøkraft AS i samarbeid med selger av kraftverket. EC Group bistod med forhandlingsledelse, strategisk og praktisk rådgivning og administrasjon av hele prosessen. EC Group bistod videre med rådgivning i forbindelse med organisering, eierstyring  og selskapsledelse for kraftvirksomheten i Midt-Telemark.

Transaksjonen ble undertegnet og effektuert pr 1. januar 2013.  

Kontaktperson hos EC Group: Sverre E. Løkken 
Kontaktpersoner hos oppdragsgiver: Olav Kasland (Bø kommune), Bjørg Tveito Lundefaret (Nome kommune) og Hans Sundsvalen (Sauherad kommune)