Referanser: Verdsetting

EC Groups rådgivere har gjennomført en rekke verdivurderinger av ulike virksomheter i energibransjen (nett, produksjon, omsetning). Se under for en omtale av noen av våre prosjekter.

Rådgiver i forhandlinger om oppkjøp/fusjon (pågår)

Konsernetablering – Røros E-verk

Salg av Gauldal Nett AS – Gauldal Energi

Fremtidig veivalg og salg – Selbu Energiverk

Fremtidig veivalg og konsernetablering – Hurum Energiverk

Konsernetablering – Trollfjord Kraft

Salg av nettvirksomhet – Rødøy-Lurøy Kraftverk

Salg av Lofotringen til Statnett – Lofotkraft og Trollfjord Kraft

Salg av Elverum Nett AS og Elverum Fjernvarme AS – Elverum Energi

Kjøp av nettanleggene i Aktieselskabet Tyssefaldene – Odda Energi

Konsekvensanalyse ved kjøp av nettanlegg – Eidefoss

Verdsetting av Lier Everk

Verdsetting av flere nettselskap i Østlandsområdet – Skagerak Energi Nett

Verdsetting av TrønderEnergi Nett

Verdsetting av Otra Kraft