Hurum Energiverk - Analyser av fremtidig veivalg og påfølgende konsernetablering

Publisert: 26. mai 2017
EC Group har vært engasjert for å utrede ulike strategiske valg for energiselskap i forbindelse med nye lovkrav til selskapsmessig og funksjonelt skille.

Resultatet ble at Hurum Energiverk valgte å etablere en konsernstruktur for å tilfredsstille lovkravene.
EC Group har bistått i utredningen av ulike strategiske veivalg og beslutningsunderlag for et Hurum Energiverk i forbindelse med forslaget om selskapsmessig og funksjonelt skille.

Våre bidrag omfattet økonomiske fremtidsanalyser med konsekvensanalyser, prosesskartlegging, organisering, intern og ekstern kommunikasjonsstrategi mv.

Kontaktpersoner i EC Group: Lise Eriksen og Sverre E. Løkken
Kontaktperson hos oppdragsgiver: Margrethe Folkestad, Hurum Energiverk (905 89 275)