Tjenester

Våre tjenester omfatter rådgivning på operativt, strategisk og regulatorisk nivå til energiselskap, bransjens interesseorganisasjoner og energimyndigheter.

På regulatorisk nivå er vi en bidragsyter i å påvirke energibransjens rammebetingelser. På strategisk og operativt nivå bistår vi våre kunder i å tilpasse seg til eksisterende rammebetingelser.

Vi tilbyr tjenester innen Analyse og utredning og Strategi og prosess. Se våre referanseprosjekter.

I tillegg tilbyr vi en kvartalsvis Analysebulletin.