Ansvarlig rådgiver for Oppdal kommune i forbindelse med salget av 50,1% av aksjene i Oppdal Everk AS til TrønderEnergi Nett AS

Publisert: 16. oktober 2019

EC Group har vært ansvarlig rådgiver i forbindelse med Oppdal kommunes salg av 50,1% av aksjene i Oppdal Everk AS til TrønderEnergi Nett AS

EC Group har vært ansvarlig for administrering og organiseringen av salgsprosessen (tilretteleggelse, administrator/fasilitator, strategisk forhandlingsledelse, kommunikasjonsstrategi, bistått i utarbeidelse av saksfremlegg for Oppdal kommunestyre, mv.)

 

Vårt team har vært ledet av Sverre E. Løkken, med bistand fra Lise Eriksen 

 

Kontaktperson i EC Group: Sverre E. Løkken

 

Kontaktperson hos oppdragsgiver:

Kirsti Welander, ordfører Oppdal kommune (905 78 431)

Dagfinn Skjølsvold, rådmann Oppdal kommune (901 13 337)