Tjenester: Analysebulletin

EC Group tilbyr en kvartalsvis analysebulletin:

  • Utgaven i første kvartal (februar) inneholder analyser av endringer i inntektsramme fra varsel til vedtak, sammenlikninger av nettleie, utvikling i gjennomsnittlig nettkostnad og nettleie, samt siste års investeringsaktivitet.
  • I andre kvartal (juni) presenterer vi blant annet analyser av utvikling i oppgaveparametre, kostnadsnivå og effektivitet.
  • Bulletinen har i tredje kvartal (september) fokus på avbruddstatistikk og kvalitetsparametre.
  • Siste kvartal (desember) har fokus på å oppsummere faktiske nivåer på effektivitet, kostnader, KILE og avkastning, samt å presentere analyser av forklaringer på selskapenes eventuelle endringer i inntektstramme.

Abonnement på vår analysebulletin har vist seg å være et svært nyttig redskap for våre kunder, både internt i organisasjonen, og overfor styret og eierne.

For en nærmere presentasjon av vår analysebulletin se her.

Dersom dette er av interesse for ditt selskap, ta kontakt med Sverre E. Løkken