Tjenester: Tariffering

Tariffering

Nettselskapenes tariffer skal sikre at nettselskapene over tid oppnår en inntekt i samsvar med vedtatte inntektsrammer. Utformingen av nettselskapenes tariffer er til en viss grad regulert i NVEs forskrifter. NVEs forskrift gir imidlertid nettselskapene store frihetsgrader i forhold til utformingen av tariffene. Foruten å sikre nettselskapenes inntekter bør nett-tariffene utformes slik det oppnås en rettferdig kostnadsfordeling mellom kundegrupper. Dessuten bør nett-tariffene utformes i tråd med nettselskapenes ønskede forbruksutvikling (økt elektrisitetsforbruk hele eller deler av året eller eventuelt forbruksreduksjon i vinterperioden).

Gjennom mange års inngående analyser og beregninger av nett-tariffer for en mengde selskap, har EC Groups rådgivere den beste erfaring og kompetanse for å bistå nettselskapene i utformingen av deres tariffer.

 

Kontaktperson: Lise Eriksen