Selbu Energiverk selger nettvirksomhet, kraftomsetning og fiberselskap

Publisert: 10. januar 2017
Etter en utredning av strategiske veivalg vedtok eier av Selbu Energiverk (SEV) å selge nettvirksomheten og kraftomsetningsvirksomheten til TrønderEnergi og fiberselskapet Neanett AS til NTE Marked. EC Group har vært rådgiver både i utredningen, forhandlinger og gjennomføring av disse transaksjonene. 

Sentralt i prosessen har vært hensynet både til de ansatte, lokalsamfunnet og den fremtidige økonomien i energiverket.
På bakgrunn av en grundig utredning av strategiske veivalg for energiverket, ble det besluttet å undersøke hvilke betingelser man kunne oppnå ved et salg. Det ble lagt vekt på lokale arbeidsplasser, beredskap, fremtidig nettleie og økonomiske betingelser.

Generalforsamlingen i SEV besluttet den 5.12.16 å overdra nett- og kraftomsetningsvirksomheten til TrønderEnergi. 
TrønderEnergi overtar driften av SEVs nett- og kraftomsetningsvirksomhet fra 1. januar 2017. Neanett AS ble solgt til NTE Marked AS med virkning fra juni 2017. SEVs kraftproduksjonsvirksomhet skal fortsatt drives av SEV og eies av Selbu kommune.

Rådgivere fra EC Group har jobbet som deltakere i prosjektgruppa og fasilitert fremdriften i prosessen. Vi etablerte en langsiktig konsernmodell for SEV som dannet grunnlag for den økonomiske vurderingen i beslutningsunderlaget. Det ble gjennomført intervjurunder med de ansatte for å kartlegge dagens prosesser og fremtidige utfordringer.

EC Group har også bistått i forbindelse med salgsprosess, etablering av datarom for selskapsgjennomgang og sluttforhandlinger med interessenter.

Kontaktpersoner i EC Group: Sverre E. Løkken

Kontaktpersoner hos oppdragsgiver: 
   Per Otnes – daglig leder, Selbu Energiverk (970 56 678)
   Jon Bakken – styreleder, Selbu Energiverk (909 78 355)
   Ole Morten Balstad – ordfører, Selbu kommune (995 27 020)