Tjenester: Strategi og prosess

Økt press fra omgivelsene på utvikling og lønnsomhet i norske energiselskap har de senere årene intensivert behovet for interne endringer. Fra  å ha drevet i en tilnærmet beskyttet tilværelse i en årrekke, er nå energibedriftene i hovedsak i samme situasjon som konkurranseutsatt næringsliv.

Forbrukerne stiller krav til lave priser, høy kvalitet og god service. Kraftprisene svinger mer enn noensinne, mens miljø- og klimadebatten utfordrer hele bransjen. Myndighetene setter nettselskapenes inntekter under press, samtidig som behovet for økt vedlikehold og reinvesteringer i kraftnettet melder seg for fullt. Stadig endringer i lover og forskrifter er blitt hverdagskost for bransjen. ”Eldrebølgen”, kombinert med et stramt arbeidsmarked og en ny generasjon ansatte som ønsker mer medbestemmelse, og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling, stiller nye krav til organisasjonsutvikling. Mer profesjonelle og bevisste eiere setter samtidig høye krav til avkastning, samtidi forventes det samfunnsansvarlig drift og  utvikling av ny forretningsvirksomhet av selskapet.

I møte med disse utfordringene fremstår EC Group som en naturlig samarbeidspartner for bransjen. Vi har lang erfaring og tilbyr våre kunder bistand på følgende områder


Kontaktperson: Sverre E. Løkken