Aktuelt: Flere oppdrag innen konsernetablering og omstrukturering

Publisert: 24. november 2016
EC Group bistår flere energiselskap med tilpasning til Energiloven, herunder strategiske veivalg, økonomiske analyser, verdsetting og konsernetablering. Enkelte selskap velger å omstrukturere virksomheten for å innfri nye lovkrav, mens andre velger å selge/fusjonere nettvirksomheten. 

Vi har referanser fra flere fullførte prosesser.

For tiden har vi flere aktive prosjekt innen konsernetablering, omstrukturering og salg av virksomhet knyttet til kravene i den nye Energiloven.

Endringene i Energiloven vedrørende selskapsmessig skille mellom monopolvirksomheten og annen virksomhet skaper behov for restruktureringer.

Vår bistand omfatter:

 • Intern og ekstern kommunikasjonsstrategi og -plan

 • Strategiske analyser og veivalg
  • Økonomiske framtidsanalyser av de ulike forretningsområder
  • Prosessgjennomgang
  • Intern organisering
  • Interne tjenestekjøpsavtaler

 • Verdsetting av forretningsområder og selskap

 • Omorganisering/konsernetablering
  • Selskapsetablering
  • Etablerer av nødvendig selskapsdokumentasjon (elektronisk datarom)
  • Utarbeider fisjonsbalanser (åpningsbalanser)
  • Prinsipper om god eierstyring og selskapsledelse

Kontaktpersoner i EC Group: Sverre E. Løkken