Tjenester: Verdsettinger

Formålet med å verdsette en virksomhet er normalt å utarbeide beslutningsunderlag for finansiering eller endringer i eierskap. Markedsprisen på et selskap eller et anlegg er normalt ikke kjent i forkant av fisjoner, fusjoner eller salg. Da er teoretisk baserte verdivurderinger nyttige utgangspunkt.

EC Groups rådgivere har gjennomført en rekke verdivurderinger av ulike virksomheter i energibransjen (nett, produksjon, omsetning). Kombinert med bred erfaring fra deltakelse i fusjoner/fisjoner og kjøp/salg av virksomheter, gir dette EC Group et godt grunnlag for å fastsette en mest mulig korrekt verdi på virksomheten.

Kontaktperson: Lise Eriksen